• Tiếng Việt
 • So 1 Do Duc Duc, Nam Tu Liem, Ha Noi 0943943388

  Kinh tế Việt Nam năm 2018

   

  Kinh tế Việt Nam năm 2018 đạt nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, đồng thời duy trì đà tăng trưởng cao.

  Do đó chính phủ đặt mục tiêu cao tăng trưởng GDP 6,8% trong năm 2019, để đạt được mục tiêu này cần tận dụng mọi cơ hội: những thỏa thuận từ các FTA; cải thiện môi trường kinh doanh; đơn giản hóa thủ tục hành chính và các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển…, đặc biệt là tận dụng cơ hội từ cuộc cách mạng công nghệ 4.0.

  Báo cáo mới nhất của VCBS, đầu tàu tăng trưởng vẫn là các doanh nghiệp FDI lớn với hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá, phục vụ sản xuất. Khu vực xây dựng, dịch vụ và công nghiệp chế biến – chế tạo nhiều khả năng tiếp tục là điểm sáng trong năm 2019

   ( Theo Bnews.vn)

   

  Thẻ bài viết

  • aaaa
  • qaaa