• Tiếng Việt
 • So 1 Do Duc Duc, Nam Tu Liem, Ha Noi 0943943388

  Công nghiệp mỏ thế kỷ 21 – những vấn đề khoa học, công nghệ và môi trường

  Công nghiệp mỏ thế kỷ 21 – những vấn đề khoa học, công nghệ và môi trường

  Phát biểu tại Hội nghị Khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ XXVI Theo Chủ  tịch HĐTV Tập đoàn TKV Lê Minh Chuẩn đã thông tin về kết quả SXKD của TKV và những vấn đề đặt ra đối với ngành Than.

  Theo đó, TKV đã bước qua giai đoạn khủng hoảng, các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đều đạt và tăng so với kế hoạch và cùng kỳ; doanh thu đạt 66% so với KHN và tăng 20% so cùng kỳ; sản xuất than, alumin đều tăng và tiêu thụ tốt, các lĩnh vực sản xuất đều có lãi; trong đó sản xuất than nguyên khai tăng 4% nhưng tiêu thụ tăng 23% so cùng kỳ, giảm gần 3 triệu tấn than tồn kho; sản xuất và tiêu thụ hơn 700.000 tấn alumin;

  Nộp ngân sách gần 8.600 tỷ đồng, trong đó tại Quảng Ninh là gần 8.000 tỷ đồng.

  Theo Chủ tịch HĐTV TKV Lê Minh Chuẩn, nhu cầu về than, điện, xi măng… đều tăng. Dự kiến, nhu cầu than năm 2019 là 76 triệu tấn và tiếp tục tăng trong các năm tới.

  Do vậy, đã đặt ra những thách thức đối với ngành Than, đó là các vấn đề về đầu tư phát triển mỏ; tăng sản lượng; nhập khẩu than; thủ tục cấp giấy phép thăm dò; về nhân lực; về công nghệ, cơ giới hóa, năng suất lao động; về quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội với quy hoạch phát triển ngành Than; về môi trường…

   

   

  Để duy trì phát triển sản xuất, đáp ứng nhu cầu than cho nền kinh tế phải có các giải pháp tích cực Và đặc biệt đòi hỏi một cuộc cách mạng công nghệ về máy móc thiết bị, phương tiện hiện đại và đa dạng nhất. Các cơ quan, ban, ngành duy trì đường dây kết nối với các doanh nghiệp nhập khẩu máy móc, thiết bị phục vụ ngành Than

   

   

  (Theo Tập đoàn công nghiệp Than – khoáng sản việt nam)

   

  Thẻ bài viết

  • aaaa
  • qaaa