• Tiếng Việt
 • Số 1 Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm, Hà Nội 0943.943.388

  Chiến lược Phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021 – 2030, định hướng đến năm 2050

  Ngày 18/6/2020, tại Viện Vật liệu xây dựng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chủ trì buổi làm việc và nhấn mạnh yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Chiến lược Phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021 – 2030, định hướng đến năm 2050.

  contech.vietnam

  Nguồn: http://moc.gov.vn/

  Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cho biết nội dung Chiến lược nêu rõ quan điểm, mục đích và mục tiêu phát triển vật liệu xây dựng, bao gồm:

   – Đáp ứng yêu cầu cơ bản trong nước về vật liệu xây dựng, tiến tới nâng dần tỷ trọng xuất khẩu.

   – Tiếp cận, ứng dụng nhanh nhất những tiến bộ, thành tựu khoa học công nghệ.

   – Tiết kiệm tài nguyên, tiết kiệm năng lượng, nguyên vật liệu.

   – Bảo vệ tốt nhất môi trường sinh thái.

   – Phát huy, khuyến khích được các thành phần kinh tế tham gia vào đầu tư phát triển vật liệu xây dựng.

  – Phân bổ mạng lưới các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng phù hợp với điều kiện tự nhiên, tài nguyên, cơ sở hạ tầng, yêu cầu phát triển kinh tế của địa phương.

  Chiến lược này hứa hẹn phát triển, áp dụng công nghiệp hiện đại, thân thiện với môi trường, tiết kiệm tài nguyên của ngành vật liệu xây dựng trong thời gian tới!

   

  Nguồn: http://moc.gov.vn/

  Thẻ bài viết

  • gian đặc biệt
  • gian hàng
  • gian tiêu chuẩn
  • Máy móc xây dựng
  • ô tô
  • Thép
  • Xây dựng