• Tiếng Việt
 • So 1 Do Duc Duc, Nam Tu Liem, Ha Noi 0943943388

  Chương trình hội thảo

  HỘI THẢO: Vật liệu xây dựng xanh, sạch, tiết kiệm năng lượng – Giải pháp & sản phẩm

  Chủ trì: Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam

  HỘI THẢO: Công nghệ và sản phẩm bê tông tiên tiến

  Chủ trì: Hội Bê tông Việt Nam

  HỘI THẢO: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị

  Chủ trì: Tổng hội Xây dựng Việt Nam