• Tiếng Việt
 • So 1 Do Duc Duc, Nam Tu Liem, Ha Noi 0943943388

  Chương trình triển lãm

  Contech Vietnam 2019
  Triển lãm quốc tế về Xây dựng, Công nghiệp Mỏ & Cơ sở hạ tầng giao thông  –
  Công nghệ, Thiết bị, Máy móc, Phương tiện và Vật liệu

  Thời gian: 24 – 27/9/2019
  Địa điểm: Cung triển lãm Kiến trúc Qui hoạch (NECC), Hà Nội, Việt Nam.