Contech Vietnam 2017
Triển lãm quốc tế về Xây dựng –
Công nghệ, Thiết bị, Máy móc, Phương tiện và Vật liệu

Chuỗi sự kiện ứng dụng công nghệ xây dựng trong Công nghiệp khai khoáng và CSHT giao thông:
Triển lãm quốc tế về Cơ sở Hạ tầng giao thông
Triển lãm quốc tế về Công nghiệp Khai khoáng

Thời gian: 25 – 28/4/2017
Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam

CLOSE
CLOSE