• Tiếng Việt
 • So 1 Do Duc Duc, Nam Tu Liem, Ha Noi 0943943388

  Đại lý nước ngoài

  • Đức : Connecting Minds

  Tel: +49 172 8344 782

  Email: norbert.bargmann@cablenet.de

  Người liên hệ: Mr. Heike Bargmann

   

  • Hàn Quốc: IPR Group

  Tel: +82 2 551 7091

  Email: hailey@ipr.co.kr

  Người liên hệ: Ms. Hailey Hong

   

   

  • Đài Loan: Chan Chao International Co., Ltd

  Tel: +886-2-26596000 Ext.327

  Email: monica@chanchao.com.tw

  Người liên hệ: Ms. Monica Luan

   

  • Ấn Độ: Amet Expositions

  Tel:
  +919810555236
  +919810595236
  +9555855236
  +919711455236

  Email: skpaul@ametexpositions.com

  Người liên hệ: Mr. Sk Paul

   

  • Malaysia: Results Integrated Sdn Bhd

  Tel: 03-76641161

  Email: resultsevent@gmail.com

  Người liên hệ: Mr. Loh Wan Heng (Sam)

   

  • Singapore: FAST Syst & Mgmt Services

  Tel: 65-97380246

  Email: fastsyst@singnet.com.sg

  Người liên hệ: Mr. BS Goh