Thuê đất trống trong nhà bao gồm diện tích đất trống, đơn vị tham gia tự thiết kế và dàn dựng gian hàng (Tối thiểu 36m2)

Thuê đất trống ngoài trời bao gồm diện tích đất trống, đơn vị tham gia tự thiết kế và dàn dựng gian hàng (Tối thiểu 50m2)