CONTECH VIETNAM 2018
TRIỂN LÃM QUỐC TẾ VỀ XÂY DỰNG, CÔNG NGHIỆP MỎ & GIAO THÔNG – CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ, MÁY MÓC, PHƯƠNG TIỆN VÀ VẬT LIỆU

5 – 8/12/2018
Địa điểm: Cung Triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch Xây dựng Quốc gia, Số 1 đường Đỗ Đức Dục, Q.Nam Từ Liêm, 
Hà Nội, Việt Nam

Đơn vị tổ chức:

Công ty CP Quảng cáo & Hội chợ Quốc tế Hà Nội

QUY MÔ TRIỂN LÃM:

Quy mô dự kiến: 200 doanh nghiệp

Đơn vị trưng bày đến từ: Đức, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, Malaysia, Trung Quốc và Việt Nam

Gần 100 phóng viên đưa tin triển lãm trên các thời báo uy tín, tạp chí chuyên ngành, các đài truyền hình trung ương và địa phương

Đơn vị hỗ trợ:

Bộ Xây dựng

Bộ Công thương

Bộ Giao thông Vận tải

Bộ Khoa học & Công nghệ

Đơn vị phối hợp:

Tổng hội xây dựng Việt Nam (VFCEA)

Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam (VABM)

Hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam (VACC)

Hội Khoa học Công nghệ Mỏ Việt Nam (VIMA)

Hội Bê Tông Việt Nam (VCA)

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công nghiệp(IPSI)

Công ty Triển lãm Quốc tế Huukee

Phòng Thương mại Ý (ICHAM)