Công ty CP Quảng cáo & Hội chợ Quốc tế Hà Nội – HADIFA 
broadforks
Địa chỉ: P.1001, Tầng 10, 71 Nguyễn Chí Thanh, P.Láng Hạ, Q.Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024.62752588 – máy lẻ 105

Fax: 024.62752686 essay about causes and effects of global warming

Liên hệ: Ms. Trịnh Thanh Hải – Mobile: 0983.647.547

Email: info@hadifa.com; tthai@hadifa.com

Website: www.hadifa.com