Xây dựng công trình:
Sản phẩm, dịch vụ phục vụ hoạt động xây dựng dân dụng, công nghiệp và cơ sở hạ tầng:
– Công nghệ, giải pháp công nghệ, giải pháp kết cấu và kỹ thuật xây dựng công trình
– Thiết bị, máy móc, phương tiện thi công, lắp đặt
– Thiết bị, máy móc, phương tiện hỗ trợ thi công lắp đặt, kể cả hệ thống kiểm soát, khảo sát, đo lường, an toàn lao động.
– Thiết bị kỹ thuật tòa nhà, thiết bị bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy, thông tin viễn thông, quản lý tính năng tích hợp tòa nhà.
– Công nghệ, thiết bị, máy móc xử lý rác thải, nước thải, chống ô nhiễm môi trường trong xây dựng công trình
– Tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự án

Vật liệu xây dựng:
– Vật liệu xây dựng, kể cả phục vụ công tác hoàn thiện
– Công nghệ, giải pháp công nghệ, giải pháp kỹ thuật sản xuất vật liệu xây dựng
– Thiết bị, máy móc sản xuất vật liệu xây dựng
– Vật liệu mới

Công nghệ Giao thông:
– Cơ sở hạ tầng giao thông: công nghệ và dự án
– Công trình giao thông: Máy móc xây dựng, phụ tùng và linh kiện/ công nghệ an toàn/ hoàn thiện/ bảo trì/ sửa chữa/ tư vấn/ truyền thông…
– Giao thông công cộng: phương tiện vận tải, thiết bị và linh kiện; Truyền thông và công nghệ thông tin; Dữ liệu và quản lý giao thông
– Dịch vụ vận tải hàng hóa và hậu cần

Công nghiệp Khai khoáng:
– Công nghệ và giải pháp khai thác, chế biến khoáng sản
– Thiết bị, máy móc, phương tiện khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản, kể cả dây chuyền thiết bị toàn bộ
– Công nghệ, thiết bị, máy móc xử lý chất thải, chống ô nhiễm môi trường trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản
– Vật tư, nguyên phụ liệu, hóa chất phục vụ khai thác, chế biến khoáng sản

Thông tin kinh tế, thương mại, thị trường và chuyên ngành:
Từ các nguồn và có sự tham gia của:
– Các cơ quan, tổ chức xúc tiến thương mại, công nghiệp của chính phủ và phi chính phủ
– Các cơ quan, tổ chức nghiên cứu
– Gian hàng quốc gia, đại sứ quán các nước
– Các trường đại học

CLOSE
CLOSE