Theo báo cáo Năng lực cạnh tranh toàn cầu 2015-2016 (Global Competitiveness Report 2015-2016) của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), chỉ số cạnh tranh toàn cầu (GCI) của Việt Nam về chất lượng cơ sở hạ tầng chung tăng từ 123/139 (2010) lên 99/140 (2015); Trong đó chỉ số về hạ tầng giao thông vận tải tăng từ 103/139 (2010) lên 67/140 (2015).

Trong giai đoạn 2016 – 2020, lượng vốn cần thu hút để đầu tư vào cơ sở hạ tầng của Việt Nam là rất lớn, khoảng 202.000 tỷ/năm đối với hạ tầng GTVT.
Để đạt kết quả trên, ngành giao thông đã đẩy mạnh việc huy động nguồn vốn đầu tư cho nhu cầu phát triển song song với ứng dụng công nghệ mới trong xây dựng, quản lý khai thác, bảo trì hệ thống hạ tầng giao thông.

Sự phát triển này sẽ là lý do để các nhà đầu tư và nhà cung cấp đến với Contech Vietnam để tập trung giới thiệu những thiết bị, công nghệ và giải pháp tiên tiến của ngành tới người mua tiềm năng.