• Tiếng Việt
 • Số 1 Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm, Hà Nội 0943.943.388

  Giải pháp mới kiểm tra độ bền và an toàn cầu đường

  Giáo sư Nguyễn Xuân Hùng đã có một cách tiếp cận hoàn toàn mới trong việc tìm hiểu sự hư hại của cấu trúc xây dựng qua những thay đổi trong thông số cơ học của các vật liệu thành phần.

  Giáo sư Nguyễn Xuân Hùng (Trung tâm nghiên cứu liên ngành, trường Đại học Công nghệ TPHCM) và cộng sự ở trường Công nghệ (ĐHQG TPHCM), Sở GTVT TPHCM mới xuất bản công trình “Một cách tiếp cận mới trên các thông số đàn nhớt để kiểm tra độ bền của cầu: Một trường hợp nghiên cứu cầu Sài Gòn, TPHCM, Việt Nam” trên Mechanical Systems and Signal Processing (Q1 của Scimago).

  Các tác giả đã trình bày một cách tiếp cận hoàn toàn mới trong việc tìm hiểu sự hư hại của cấu trúc xây dựng qua những thay đổi trong thông số cơ học của các vật liệu thành phần. Một trong những vấn đề mấu chốt của công trình là độ đàn nhớt – đặc điểm của các vật liệu thể hiện cả hai tính chất là nhớt và đàn hồi khi chịu lực biến dạng. Các nhà nghiên cứu đã tích hợp mô hình đàn nhớt vào việc dò và kiểm tra sự hư hại về cấu trúc. Theo cách đó, mô hình này đã xác định các đặc điểm cơ học của vật liệu thông qua các thông số là mô đun đàn hồi và hệ số nhớt. Tiếp theo, các nhà nghiên cứu sử dụng các tín hiệu rung để xác định sự tương quan với các thông số cơ học trong việc dò các thay đổi về cấu trúc.

  Trên cơ sở phân tích lý thuyết và kết quả thực nghiệm, họ thấy việc kiểm tra thay đổi về cấu trúc thông qua sử dụng các thông số khác nhau cho phép thu thập được nhiều dữ liệu thích hợp hơn so với trước. Áp dụng vào trường hợp cầu Sài Gòn, cây cầu 15 năm tuổi, họ có được những đánh giá về tình trạng hoạt động của cấu trúc cầu.

  Nguồn: Báo Khoa học Phát triển

  Thẻ bài viết

  • gian đặc biệt
  • gian hàng
  • gian tiêu chuẩn
  • Máy móc xây dựng
  • ô tô
  • Thép
  • Xây dựng