• Tiếng Việt
 • Số 1 Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm, Hà Nội 0943.943.388

  Phê duyệt dự án khu công nghiệp Quế Võ III gần 2.800 tỷ đồng ở Bắc Ninh

  Đây là dự án khu công nghiệp nghìn tỷ thứ hai tại Bắc Ninh được chính phủ phê duyệt trong tháng này…

  Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Quế Võ III – phân khu 2 tại xã Việt Hùng, xã Phù Lương và xã Quế Tân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

  Dự án khu công nghiệp Quế Võ II – phân khu 2 có tổng nguồn vốn là 2.779,486 tỷ đồng với quy mô sử dụng đất 208,54 ha.

  Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Bắc Ninh chịu trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung tiếp thu, giải trình và thẩm định theo quy định của pháp luật. Đảm bảo việc triển khai dự án phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  UBND tỉnh Bắc Ninh cũng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án phù hợp với các văn bản đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt về quy mô, địa điểm và tiến độ sử dụng đất thực hiện dự án. Đảm bảo không có tranh chấp, khiếu kiện về quyền sử dụng địa điểm thực hiện dự án. Nhà đầu tư đáp ứng điều kiện được Nhà nước cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

  UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh yêu cầu Nhà đầu tư ký quỹ để đảm bảo thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư. Đồng thời, báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền nếu phát hiện khoáng sản có giá trị cao hơn khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường theo quy định của pháp luật về khoáng sản.

  Trước đó, ngày 13/3, Thủ tướng Chính phủ cũng phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Gia Bình II, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh với tổng vốn đầu tư dự kiến 3.956,8 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư – Công ty cổ phần Tập đoàn HANAKA – là 1.201,2 tỷ đồng.

  Thẻ bài viết

  • gian đặc biệt
  • gian hàng
  • gian tiêu chuẩn
  • Máy móc xây dựng
  • ô tô
  • Thép
  • Xây dựng