Giới thiệu chung

CONTECH VIETNAM 2018
5 – 8/12/2018
Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam
Đơn vị tổ chức: Công ty CP Quảng cáo & Hội chợ Quốc tế Hà Nội

Tại sao nên tham gia?

Triển lãm CONTECH Vietnam 2018 sẽ hướng tới sự chuyên nghiệp mang tầm quốc tế, tận dụng tốt cơ hội thị trường tại Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu của tất cả các bên tham gia.

Bản tin ngành

HẠ TẦNG GIAO THÔNG
Việt Nam thăng hạng đột phá

Trong giai đoạn 2016 – 2020, lượng vốn cần thu hút để đầu tư vào cơ sở hạ tầng của Việt Nam là rất lớn, khoảng 202.000 tỷ/năm đối với hạ tầng GTVT.