• Số 1 Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm, Hà Nội 0943.943.388

  Ai nên tham quan?

  Contech Vietnam kết nối toàn thể ngành Xây dựng, Công nghiệp mỏ & Giao thông trong nước và Quốc tế. Đến với Contech Vietnam bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ:

  Tổ chức, cá nhân tham gia

  Cán bộ, nhân viên Khối Chính phủ:
  – Bộ Xây dựng
  – Bộ Giao thông Vận tải
  – Bộ Công thương
  – Bộ Khoa học và công nghệ
  Cán bộ, chuyên gia các Hội, Hiệp hội chuyên ngành:
  – Tổng hội Xây dựng Việt Nam
  – Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam
  – Hội Khoa học và Công nghệ Mỏ Việt Nam
  – Hội Bê tông Việt Nam

  Các tổ chức, doanh nghiệp đến từ Việt Nam, Nhật Bản, Đức, Trung Quốc,…

   

  Đối tượng khách tham quan

  – Kiến trúc sư/ Kỹ sư

  – Chuyên gia và Nhà khoa học, Nhà đầu tư, phát triển

  Các nhà thầy xây dựng, giao thông

  – Ban quản lý các dự án xây dựng, vật liệu xây dựng và khai khoáng

  – Chuyên gia tư vấn, nghiên cứu và phát triển (R&D)

  – Chuyên gia hoạch định chính sách và quản lý vĩ mô Hiệp hội ngành nghề

  – Các tổ chức quốc tế

  – Các cơ quan, tổ chức tư vấn thiết kế, giám sát, quản lý dự án

  – Các cơ quan, tổ chức thương mại

   

  Translate »