• Số 1 Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm, Hà Nội 0943.943.388

    Business Matching

    Tạo điều kiện cho các đơn vị tham gia & tham quan Contech Vietnam tiếp xúc với những doanh nghiệp hàng đầu trong từng lĩnh vực, từ đó tìm kiếm khách hàng tiềm năng trước, trong và sau Triển lãm.

    Translate »