• Số 1 Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm, Hà Nội 0943.943.388

  Hội thảo

  Tiếp cận, trao đổi các thông tin mới, học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực thông qua hội thảo chuyên đề do Hội, Hiệp hội và Tổ chức chuyên ngành tổ chức.

  1. Hội thảo:
  Chủ trì: Hội Vật liệu Xây dựng
  Thời gian: Đang cập nhật…
  2. Hội thảo:
  Chủ trì: Hội Bê tông Việt Nam
  Thời gian: Đang cập nhật…
  3. Hội thảo:
  Chủ trì: Hội Khoa học và Công nghệ Mỏ
  Thời gian: Đang cập nhật…
  4. Hội thảo:
  Chủ trì: Tổng Hội Xây dựng
  Thời gian: Đang cập nhật…
  5. Hội thảo:
  Chủ trì: Công ty cổ phần Houselink
  Thời gian: Đang cập nhật…
  Translate »