• Số 1 Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm, Hà Nội 0943.943.388

  Đại lý nước ngoài

  Ấn Độ: NBM Media Pvt. Ltd.

  Điện thoại: +91 98109 19797

  Website: www.nbmcw.com

  Đức: IEC MESSE VERTRIEBS GMBH

  Điện thoại: +4940710070-13

  Website: www.iec-vertrieb.de

   

  Trung Quốc: Hội đồng Máy móc – Hội đồng xúc tiến thương mại Trung Quốc (CCPIT MSC)

  Điện thoại: +86-15810338125

  Website: http://www.ccpit.org/

  Trung Quốc: Phòng Thương mại Trung Quốc về Xuất nhập khẩu Máy móc và Sản phẩm Điện tử (CCCME)

  Điện thoại: +86-10-58280971

  Website: http://www.cccme.org.cn/

  Beijing G&Ruita International Fairs Co.,Ltd

  Phone:+8618310746918

  Website: www.gruita.cn

  Hồng Kông: TRINTON EVENTS

  Điện thoại: +852 98166067    +853065428649     +86108023077336

  International Agents - PT Pack Expo Hàn Quốc: IPR Group

  Điện thoại: +82 2 551 7091

  Website: http://www.ipr.co.kr/

  Search Result(s) -Taipei International Industrial Automation Exhibition 2021 Đài Loan: Công ty TNHH Quốc tế Chan Chao

  Điện thoại: +886-2-26596000 Ext. 267

  Website: https://www.chanchao.com.tw/

   

  India: NBM Media Pvt. Ltd.

  Tel: +91 98109 19797

  Website: www.nbmcw.com

  Germany: IEC MESSE VERTRIEBS GMBH

  Tel: +4940710070-13

  Website: www.iec-vertrieb.de

   

  China Council For The Promotion of International Trade Machinery Sub-Council (CCPIT MSC)

  Tel: +86-15810338125

  Website: http://www.ccpit.org/

  China Chamber of Commerce for Import/Export of Machinery and Electronic Products (CCCME)

  Tel: +86-10-58280971

  Webstie: http://www.cccme.org.cn/

  Beijing G&Ruita International Fairs Co.,Ltd

  Tel: +8618310746918

  Website: www.gruita.cn

  Hong Kong: TRINTON EVENTS

  Tel: +852 98166067    +853065428649     +86108023077336

  International Agents - PT Pack Expo Korea: IPR Group

  Tel: +82 2 551 7091

  Website: http://www.ipr.co.kr/

  Search Result(s) -Taipei International Industrial Automation Exhibition 2021 Taiwan: Chan Chao International Co., Ltd

  Tel: +886-2-26596000 Ext. 267

  Website: https://www.chanchao.com.tw/

  Translate »