• Tiếng Việt
 • Số 1 Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm, Hà Nội 0943.943.388

  Đại lý nước ngoài

  Trung Quốc: Hội đồng Máy móc – Hội đồng xúc tiến thương mại Trung Quốc (CCPIT MSC)

  Điện thoại: +86-15810338125

  Email: zhaoxiaoyi@ccpitmsc.org

  Người liên hệ: Ms. Zhao Xiaoyi

  Website: http://www.ccpit.org/

  Trung Quốc: Phòng Thương mại Trung Quốc về Xuất nhập khẩu Máy móc và Sản phẩm Điện tử (CCCME)

  Điện thoại: +86-10-58280971

  Email: xiangfang@cccme.org.cn

  Người liên hệ: Ms. Xiang Fang

  Website: http://www.cccme.org.cn/

  Đức: Connecting Minds 

  Điện thoại: +49 172 8344 782

  Email: norbert.bargmann@cablenet.de

  Người liên hệ: Mr. Heike Bargmann

  Hồng Kông: TRINTON EVENTS

  Điện thoại: +852 98166067    +853065428649     +86108023077336

  Email: r.unterburger@trinton-events.com

  Người liên hệ: Mr. Ronald Unterburger

  International Agents - PT Pack Expo Hàn Quốc: IPR Group

  Điện thoại: +82 2 551 7091

  Email: jessica@ipr.co.kr

  Người liên hệ: Ms. Jessica

  Website: http://www.ipr.co.kr/

  Search Result(s) -Taipei International Industrial Automation Exhibition 2021 Đài Loan: Công ty TNHH Quốc tế Chan Chao

  Điện thoại: +886-2-26596000 Ext. 267

  Email: Jenny@chanchao.com.tw

  Người liên hệ: Ms. Jenny Lu

  Website: https://www.chanchao.com.tw/