• Số 1 Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm, Hà Nội 0943.943.388

  Hội thảo của Công ty HouselinkWorkshop of Houselink JSC

   

  HỘI THẢO CÔNG NGHỆ TRONG XÂY DỰNG

  Tiềm năng và cơ hội cho thị trường Việt Nam

     Hội thảo nằm trong khuôn khổ của triển lãm Contech Vietnam 2020 sẽ góp một phần nhỏ bé của mình hỗ trợ các doanh nghiệp lan toả, chia sẻ, trao đổi, cũng như tìm kiếm những thông tin, công nghệ, đối tác phù hợp để có thể hợp tác, áp dụng vào trong quá trình hoạt động triển khai các dự án xây dựng của doanh nghiệp mình.

  Nội dung dự kiến

  1. Giới thiệu tổng quan về tình hình ứng dụng các cộng nghệ xây dựng tại Việt Nam
  2. Công nghệ thi công phần ngầm (Tìm kiếm một vài chủ đề như: Thi công vỏ hầm, Giữ thành hố khoan, …)
  3. Công nghệ thi công phần thân (Công nghệ bê tông lắp ghép, nhà module, …)
  4. Công nghệ thi công phần hoàn thiện (Công nghệ kính, tường, gạch, …)
  5. BIM trong quản lý thiết kế và thi công (Quản lý khối lượng, phối hợp các bên)
  6. Nền tảng cho thuê máy móc xây dựng thông minh (Corental Platform)

   

  Translate »