• Số 1 Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm, Hà Nội 0943.943.388

  ĐỀ XUẤT ÁP PHÍ TÀI NGUYÊN CỦA UỶ BAN HOA KỲ ĐỐI VỚI VIỆC KHAI THÁC KHOÁNG SẢN ĐÁ CỨNG DÙNG CHO VIỆC SẢN XUẤT XE ĐIỆN.

  Trong cuộc cải cách ngành mỏ mới, Hoa Kỳ đã kêu gọi áp phí tài nguyên trong việc khai thác khoáng sản đá cứng nội địa nhằm đẩy nhanh việc cấp phép và cho thuê mỏ.

  Một ủy ban liên bang Hoa Kỳ đã công bố cải cách khai thác mỏ vào hôm thứ Ba tuần này,khuyến nghị áp dụng phí tài nguyên đối với hoạt động sản xuất khoáng sản đá cứng trên đất thông qua việc cho thuê.

  Hoa Kỳ đã và đang tìm cách nâng cao khả năng cung ứng các vật liệu như lithium, coban và niken cần cho việc sản xuất xe điện khi chính quyền của tổng thống Biden tìm cách giảm bớt sự thống trị của Trung Quốc đối với chuỗi cung ứng xe điện.

  Bản báo cáo dài 168 trang của nhóm công tác liên ngành (IWG) về luật khoáng sản, về các quy định và việc cấp phép khai thác mỏ và về việc sửa đổi Luật Khai thác mỏ năm 1872 để áp phí tài nguyên đối với hoạt động sản xuất khoáng sản đá cứng trên đất.Điều này tương tự như tiền phí nguyên lâu dài đối với dầu, khí đốt tự nhiên, than đá, natri, kali và các khoáng sản khác.

  Nhóm công tác liên ngành này đã thúc đẩy một hệ thống cho thuê đất liên bang để khai thác và khuyến khích các nhà hoạt động khai thác đưa ra yêu cầu kịp thời bằng cách tăng phí theo thời gian. Văn phòng Ngân sách Quốc hội Hoa Kỳ đã cân nhắc điều này và nói rằng “việc áp dụng các khoản thanh toán đối với các nhà khai thác mỏ với các yêu cầu hiện có là việc thực thi quyền chủ quyền của Chính phủ trong việc thu các khoản phí bắt buộc”.

  Nhóm công tác liên ngành đang xem xét việc áp dụng phí tài nguyên trong phạm vi 8%, 5% và 2%, “có thể so sánh với các hợp đồng thuê khoáng sản đá cứng hiện có trên các vùng đất bị thu hồi và ở các khu vực pháp lý khác”.

  Báo cáo cũng cung cấp hơn 60 khuyến nghị đối với Chính phủ Hoa Kỳ, với việc“tăng cường sự tham gia của công chúng và bộ lạc” cũng như đẩy nhanh và làm cho quy trình cấp phép trở nên nhất quán hơn. Đồng thời, Báo cáo cũng kêu gọi bảo vệ các cộng đồng, người lao động bị ảnh hưởng và những vùng đất có ý nghĩa về mặt văn hóa và môi trường của họ.

  Những lời chỉ trích từ phía Đảng Cộng hòa Hoa Kỳ:

  Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ Mỹ và thành viên Đảng Cộng hòa, John Barrasso, đã chỉ trích đề xuất cải cách khai thác mỏ “liều lĩnh” của chính quyền Biden.

  Nguồn: mining-technology.com

   

  Thẻ bài viết

  • gian đặc biệt
  • gian hàng
  • gian tiêu chuẩn
  • Máy móc xây dựng
  • ô tô
  • Thép
  • Xây dựng
  Translate »